Lietuvių kalbos žodynas

 

Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002): elektroninis variantas / redaktorių kolegija: Gertrūda Naktinienė (vyr. redaktorė), Jonas Paulauskas, Ritutė Petrokienė, Vytautas Vitkauskas, Jolanta Zabarskaitė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005 (atnaujinta versija, 2008). – www.lkz.lt.

ISBN 9986-668-98-0

 

„Lietuvių kalbos žodynas“ – didžiausias XX a. lietuvių kalbotyros veikalas, kurio idėją prieš 100 metų pradėjo įgyvendinti žymusis lietuvių kalbininkas Kazimieras Būga. Dvidešimt Žodyno tomų šešis dešimtmečius (1941–2002 m.) rengė kelios kalbininkų kartos. Jame pateikiama senoji ir dabartinė lietuvių kalbos leksika. Žodžiai iliustruojami raštų nuo 1547 m. iki 2001 m. (religinės, mokslinės, grožinės, publicistinės literatūros) ir tarmių sakiniais, renkamais nuo 1902 m.

 

Žodyno apimtis: apie 22 000 puslapių, jame daugiau kaip 11 mln. žodžių, pavartotų Žodyno tekste (pavyzdžiuose, reikšmių apibrėžimuose ir kt.), 0,5 mln. leksikografinių straipsnių (antraštinių ir paantraštinių žodžių). Šis mokslinis Žodynas reikšmingas ne tik lietuvių kalbotyrai, bet ir lyginamajam indoeuropiečių kalbų mokslui. Jame parodoma žodžio geografija, istorija, kilmė, gramatinės formos ir kategorijos, darybiniai ryšiai ir variantai, semantinė struktūra, kirčiavimas, vartosena ir stiliaus ypatybės. Tarmių leksika pagal fonetinius dėsnius transponuojama į bendrinę kalbą. Žodyne gausu etnolingvistinės medžiagos: iliustraciniai pavyzdžiai rodo žmonių buitį, visuomeninius santykius, etines vertybes, čia daug etnografinių detalių.

 

Šioje svetainėje pateikiamas „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto pirmas leidimas (atnaujinta versija).

2013 m. išleistas antras elektroninis „Lietuvių kalbos žodyno“ leidimas. Jame atlikta naujų redakcinių taisymų, pridėta daugiau paieškos galimybių. Jo programa veikia Microsoft Windows, Apple Mac OS X ir Linux operacinėse sistemose. Žodynas ir jo žinynas yra atmintuke (USB), juo naudojantis nebūtina prieiga prie interneto. Atnaujintą LKŽ jau galima įsigyti internetu.

 

 

 

© 2011–2013 Lietuvių kalbos institutas | | Licencija MetaShare commons BY NC