Lietuvių kalbos žodynas


BIBLIOGRAFIJA

 

Tomai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

 

Apie „Lietuvių kalbos žodyno“ pabaigtuves

Publikacijos apie LKŽe ir kuriamą leksikos duomenų bazę:

 

 

„Lietuvių kalbos žodyno“ I–XX tomai

1941–2002

 

T. 1: A–B / red. J. Balčikonis. – V., 1941. – XXIV, 1008 p.

Dirbo: N. Grigas, A. Lengvinas, A. Lyberis, E. Mikalauskaitė, J. Mikeliūnas, E. Samaniūtė, J. Senkus, Z. Uoselis, K. Vosylius.

Apie kn.: B ū t ė n a s P. Sulaukėm Lietuvių Kalbos Žodyno // Panevėžietis. – 1941, spal. 10.

Dambrauskas L. Pirmajam lietuvių kalbos žodyno tomui pasirodžius // Į Laisvę. – 1942, kov. 14.

Mackonis R. Statome savajai kalbai nesugriaunamą paminklą // Naujoji Lietuva. – 1942, vas. 8.

Pirmąją Lietuvių kalbos žodyno tomą sutinkant // Į Laisvę. – 1941, gruod. 5. – Parašas: M. K.

Vykintas S. Rašytojas ir žodynas // Naujoji Lietuva. – 1942, vas. 1.

Vykintas S. Žodynas – tautos sukrautieji lobiai // Karys. – 1942, Nr. 2, vas. 14.

 

* * *

 

T. 1: A–B / red. kolegija: J. Kruopas (ats. red.), A. Lyberis, J. Paulauskas, J. Senkus, B. Tolutienė. – 2-asis leid. – V.: Mintis, 1968. – XXXI, 1230 p.

Naują tekstą parengė: A. Lyberis, D. Lukšys, J. Senkus, B. Tolutienė. Red.: J. Kruopas, A. Lyberis, J. Paulauskas, J. Senkus, B. Tolutienė.

Apie kn.: Būda V.: Lietuvių kalbos lobynas // Kauno tiesa. – 1968, gruod. 4.

Būda V. Naujas leidimas // Pergalė. – 1969, 3, p.169–172.

Karulis K. Fundamentāls valodniecības darbs // Literatūra un māksla (Rīga). – 1968, 5 dec., lpp. 5.

Kruopas J. Nauji „Lietuvių kalbos žodyno“ pirmieji du tomai // Tiesa. – 1968, liep. 2.

Palionis J. [Recenzija] // Baltistica. – 1969,5(2), p.199–203.

 

Į viršų

 

T. 2: C–F / vyr. red. prof. J. Balčikonis. – K.: Valstybinė enciklopedijų, žodynų ir mokslo literatūros leidykla. – 1947. – XV, 851 p.

Red.: E. Mikalauskaitė, J. Senkus, B. Vosylytė, A. Kučinskaitė, D. Urbas, A. Dilys, M. Untulis, V. Sirtautas.

Apie kn.: Kruopas J. Lietuvių kalbos žodynas // Tarybinė mokykla. – 1948, Nr. 12, p. 44–46.

 

* * *

 

T. 2: C–F / red. kolegija J. Kruopas (ats. red.), A. Lyberis, J. Paulauskas, J. Senkus, B. Tolutienė. – 2-asis leid. V.: Mintis, 1969. – XIX, 1187 p.

Naują tekstą parengė: J. Klimavičius, D. Lukšys, K. Vosylytė.

Red.: J. Kruopas, A. Lyberis, J. Paulauskas, J. Senkus, B. Tolutienė.

Apie kn.: Grinaveckis V. Rankose–antrasis leidimas // Literatūra ir menas. – 1970, saus.         24, p. 12.

Labutis V. Užpildytas tarpas //  Kauno tiesa. – 1969, gruod. 14, priedas „Kūrybinė savaitė“.

Palionis J. [Recenzija] // Baltistica. – 1970, 6 (2), p. 245–249.

Paulauskas J. Naujam „Lietuvių kalbos žodyno“ tomui pasirodžius // Kalbos kultūra. – 1970, 18, p. 86–92.

 

Į viršų

 

T. 3: G–H / red. kolegija: J. Kruopas, J. Kabelka, K. Ulvydas (ats. red.), B. Vosylytė. – V.: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1956. – XX, 820 p.

Tekstą rašė, redagavo ir korektūras skaitė: N. Grigas, Z. Jonikaitė, S. Kėzytė, J. Kruopas, A. Kučinskaitė, A. Lyberis, J. Paulauskas, K. Ulvydas, D. Urbas, B. Vosylytė.

Pagal senąją instrukciją parašytąją visą Žodyno trečiojo tomo rankraštą redagavo J. Balčikonis.

Apie kn.: Dėl I. Simonaitytės straipsnio apie „Lietuvių kalbos žodyno“ III tomą //           Literatūra ir menas. – 1957, rugp. 3.

Lietuvių kalbos žodyno III tomas: [informacija] // Tiesa. – 1956, gruod. 29.

„Lietuvių kalbos žodyno“ [III t.] aptarimas: [informacija] // Tiesa. – 1957, birž. 5.

Simonaitytė I. Dėl kalbinės medžiagos lietuvių kalbos Žodyno III tome panaudojimo // Literatūra ir menas. – 1957, birž. 29.

Ulvydas K. Lietuvių kalbos žodyno III tomas // Tiesa. – 1956, gruod. 29.

Urbutis V. Didysis „Lietuvių kalbos žodynas“ // Pergalė. – 1957, Nr. 5, p. 115–119.

 

Į viršų

 

T. 4: I–J / red. kolegija: Z. Jonikaitė, J. Kabelka, J. Kruopas, K. Ulvydas (ats. red.), B. Vosylytė. – V.: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1957. – XVIII, 448 p.

Tekstą rašė: Z. Jonikaitė, A. Kučinskaitė, A. Valeckienė, B. Vosylytė.

Rankraštą iki žodžio „iš“ peržiūrėjo prof. J. Balčikonis.

Rankraštą pagal naująją instrukciją redagavo ar korektūras skaitė dar N. Grigas, S. Kėzytė, J. Kruopas, A. Lyberis, J. Paulauskas, K. Ulvydas.

 

Į viršų

 

T. 5: K–klausinys / red. kolegija: K. Ulvydas (ats. red.), Z. Jonikaitė, B. Vosylytė, J. Kruopas, J. Kabelka. – V.: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. – XIX, 1008 p.

Tekstą rašė: Z. Jonikaitė, S. Kėzytė, A. Kučinskaitė, A. Valeckienė, B. Vosylytė.

Red.: N. Grigas, Z. Jonikaitė, K. Ulvydas, B. Vosylytė.

Apie kn.: Būda V. Penktasis lietuvių kalbos žodyno tomas. // Pergalė. – 1960, Nr.2, p. 170–    173.

[Korsakas K.] Naujas kalbininkų darbas // Tiesa. – 1959, rugs. 27.

Kruopas J. Didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ leidimas // Tiesa. – 1959, gruod. 17.

„Lietuviešu valodas vārdnica“ // Karogs (Rīga). – 1959, Nr. 11, lpp. 154–155. – Be parašo.

 

Į viršų

 

T. 6: Klausyti–kvunkinti / red. kolegija: J. Kruopas (ats. red.), Z. Jonikaitė, J. Kabelka, J. Paulauskas, K. Ulvydas. – V.: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1962. – [4], 1107 p.

Tekstą rašė: N. Grigas, Z. Jonikaitė, S. Kėzytė, A. Kučinskaitė, A. Lyberis, B. Tolutienė, B. Vosylytė.

Red.: N. Grigas, Z. Jonikaitė, S. Kėzytė, J. Kruopas, A. Kučinskaitė, A. Lyberis, J. Paulauskas, B. Tolutienė, K. Ulvydas, B. Vosylytė.

Apie kn.: Kėzytė S. VI „Lietuvių kalbos žodyno“ tomas // Literatūra ir menas. – 1963, liep.      6, p. 5.

Kruopas J. Naujas „Lietuvių kalbos žodyno“ tomas // Tarybinis mokytojas. – 1963, geg. 23.

Kubilius H. Kalbos turtai mokslui ir praktikai // Pergalė. – 1963, Nr. 8, p. 178–179.

Senkus J. Didysis žodynas // Tiesa. – 1963, geg. 30.

Senkus J. Naujas didžiojo žodyno tomas // Tarybinė mokykla. – 1963, Nr 7, p. 41–42.

 

Į viršų

 

T. 7: L – mėlti / Red. kolegija: J. Kruopas (ats. red.), Z. Jonikaitė, A. Kučinskaitė, J. Paulauskas, K. Ulvydas. – V.: Mintis, 1966. – [4], 1040 p.

Tekstą rašė: Z. Jonikaitė, S. Kėzytė, A. Kučinskaitė, A. Lyberis, J. Paulauskas, B. Tolutienė ir K. Vosylytė.

Red.: Z. Jonikaitė, S. Kėzytė, J. Kruopas, A. Kučinskaitė, A. Lyberis, J.Paulauskas, B. Tolutienė.

Apie kn.: Balašaitis A. Kaip rengiamas akademinis Lietuvių kalbos žodynas // Naujos knygos. – 1966, Nr 5, p. 7–8.

Balaszaitis A., Eigminas K. Wielki „Słownik języka litewskiego“ // Czerwony Sztandar. – 1966, 14 kwiet.

Bertulis R., Sukovskis A. Kārtējais vārdnīcas sējums // Karogs (Rīga). –1967, Nr. 3, lpp. 171.

Gaivenis K. Dar vienas lietuvių kalbos žodyno tomas // Kultūros barai. – 1967, Nr. 2, p. 73.

Kalvaitis J. Septintas žodyno tomas // Naujasis kelias (Marijampolė). – 1966, gruod. 4.

Karaliūnas S. Lietuvių kalbos žodžių lobynas. – Iliustr. // Tarybinis mokytojas. – 1965, rugpj. 29.

Kruopas J. „Lietuvių kalbos žodyno“ VII tomas // Tiesa. – 1967, saus. 4.

Kubilius H. Svarbų darbą ąpusėjus // Literatūra ir menas. – 1967, kov. 11.

Lukšys D. Didysis lietuvių kalbos žodynas. 15 tomų – ketvirtis milijono žodžių // Vakarinės naujienos. – 1967, saus. 13. – Tas pats laikr. rusų k.

Valeckienė A. Didysis žodynas // Tiesa. – 1965, liep. 25.

Vosylytė K., Vitkauskas Vyt. Akademinio lietuvių kalbos žodyno naujas tomas // Pergalė. – 1967, Nr. 1, p. 161–165.

Župerka K. Naujas žodyno tomas // Raudonoji vėliava (Šiauliai). – 1966, gruod. 23.

 

Į viršų

 

T. 8: Melūda–ožvilnis / red. kolegija: J. Kruopas (ats. red.), Z. Jonikaitė, S. Kėzytė, A. Kučinskaitė, A. Lyberis. – V.: Mintis, 1970. – XX, 1037 p.

Tekstą rašė: A. Balašaitis, K. Eigminas, Z. Jonikaitė, S. Kėzytė, J. Klimavičius, H.Kubilius, A. Kučinskaitė, I. Latvytė, A. Lyberis, D. Lukšys, K. Pakalka, J. Paulauskas, B. Tolutienė, E. Strazdaitė.

Red.: Z. Jonikaitė, S. Kėzytė, J. Kruopas, A. Kučinskaitė, A. Lyberis.

Prie parengimo spaudai prisidėjo J. Paulauskas, J. Senkus, K. Ulvydas.

Apie kn.: Drotvinas V. Aštuoni „Lietuvių kalbos žodyno“ tomai // Tarybinė mokykla. – 1972, Nr 3, p. 30–31.

Drotvinas V. Įpusėjus darbą // Literatūra ir menas. – 1971, rugp. 14, p. 4.

Kėzytė S. Naujas „Lietuvių kalbos žodyno“ tomas // Tiesa. – 1971, saus. 8.

Kruopas J. Aštuntas žodyno tomas // Kauno tiesa. – 1970, rugs. 1.

Kruopas J. Didysis „Lietuvių kalbos žodynas“ // Mūsų kalba. – 1972, Nr. 2, p. 9–15.

Kučinskaitė A. Aštuntajam tomui pasirodžius // Pergalė. – 1971, Nr. 3, p. 172–175.

Kučinskaitė A. Didžiojo žodyno VIII tomas // Kultūros barai. – 1971, Nr. 3, p. 67– 68.

Lietuviešu vārdnicas izdevums // Literatūra un māksla (Rīga). – 1969, 13 dec., lpp. 9. – Parašas: K. K.

Sabaliauskas A. Dvi raidės tūkstantyje puslapių // Moksleivis. – 1970, Nr. 1, p. 14–15.

 

Į viršų

 

T. 9: P – pirktuvės / red. kolegija: J. Kruopas (vyr. red.) Z. Jonikaitė, S. Kėzytė, A. Kučinskaitė, J. Paulauskas. – V.: Mintis, 1973. – XIX, 1107 p.

Tekstą rašė: A. Balašaitis, K. Eigminas, I. Ermanytė, J. Klimavičius, H. Kubilius, I. Latvytė, K. Pakalka, D. Skurkaitė, V. Vitkauskas, K. Vosylytė.

Red.: Z. Jonikaitė, S. Kėzytė, J. Kruopas, A. Kučinskaitė, J. Paulauskas.

Apie kn.: Išėjo žodyno IX tomas // Draugas (Chicago). – 1973, gruod. 15. – Be parašo.

Kučinskaitė A. Lietuvių kalbos žodyno devintasis tomas // Mūsų kalba. – 1974, Nr. 3, p. 33–35.

Kučinskaitė A., Balašaitis A. Devintasis tomas // Pergalė. – 1974, Nr. 1, p. 176–177.

Lietuvių kalbos žodynas, IX tomas // Sėja (Chicago). – 1974, Nr. 1/2, p. 90–91. – (Knygos ir žurnalai). – Parašas: Z. Z.

Milkevičiūtė G. 300 tūkstančių žodžių // Vakarinės naujienos. – 1973, spal. 4. – Tas pats laikr. rusų k.

 

Į viršų

 

T. 10: Pirm–pūžuoti / vyr. red. J. Kruopas; red. kolegija: J. Kruopas, Z. Jonikaitė, S. Kėzytė, A. Kučinskaitė, A. Lyberis, J. Paulauskas. – V.: Mintis, 1976. – XX, 1152 p.

Tekstą rašė: A. Balašaitis, K. Eigminas, I. Ermanytė, J. Klimavičius, H. Kubilius, K. Pakalka, A. Vilutytė, V. Vitkauskas, K. Vosylytė.

Red.: Z. Jonikaitė, S. Kėzytė, J. Kruopas, A. Kučinskaitė, A. Lyberis, J. Paulauskas, B. Tolutienė.

Apie kn.: A u g u l i s L. Gimtosios kalbos aruodai // Vilnis (Chicago). – 1978, geg. 25. – (Kultūros       puslapis).

Didėja lituanistikos darbai // Europos lietuvis (London). – 1976, vas. 2. – (Lietuvoje). – Be parašo.

Lietuvių kalbos žodyno 10–asis tomas // Keleivis (Boston). – 1977, bal. 19. – (Okupuotoje Lietuvoje). – Be parašo.

Paulauskas J. Dešimtajam tomui išėjus // Naujos knygos. – 1976, Nr. 11, p. 20.

 

Į viršų

 

T. 11: R / vyr. red. K. Ulvydas; red. kolegija: A. Balašaitis, S. Kėzytė, J. Kruopas, J. Paulauskas, K. Ulvydas, V. Vitkauskas. – V.: Mokslas, 1978.–XX, 1043 p.

Sudaryt.: A. Balašaitis, I. Ermanytė, H. Kubilius, K. Pakalka, V. Traškienė, T. Valiuvienė, A. Vilutytė, V. Vitkauskas. Red.: A. Balašaitis, S. Kėzytė, J. Kruopas, J. Paulauskas, K. Ulvydas, V. Vitkauskas.

Apie kn.: Antanaitis B. Akademinio žodyno XI tomas // Tiesa. 1977, geg. 2.

Balašaitis A. Didžiojo žodyno vienuoliktasis // Kalba Vilnius. – 1979, bal. 30, p. 14.

Kučinskaitė A. Gimtosios kalbos aruodas // Tarybinė moteris. – 1979, Nr. 11, p. II.

Stundžia B. Vienuoliktas žodyno žingsnis // Gimtasis kraštas. – 1979, birž. 7, p. 6.

Vosylytė K. Mūsų kalbos enciklopediją tęsiant // Pergalė. – 1979, Nr. 9, p. 150–156.

Lietuviešu valodnieku publikācijas // Karogs (Rīga). – 1979, Nr. 8, p. 197. – Be parašo.

[Recenzija] // Karogs (Rīga). – 1978, Nr. 10, p. 199. – Be parašo.

 

Į viršų

 

T. 12: S – slėpūnas / vyr. red. K. Ulvydas; red. kolegija: A. Balašaitis, S. Kėzytė, A. Lyberis, J. Paulauskas, K. Ulvydas, V. Vitkauskas, K. Vosylytė. – V.: Mokslas, 1981. – XX, 1220 p.

Sudaryt.: A. Balašaitis, I. Ermanytė, H. Kubilius, K. Pakalka, A. Pribušauskaitė, Z. Šimėnaitė, T. Valiuvienė, A. Vilutytė, V. Vitkauskas, K. Vosylytė.

Red.: A. Balašaitis, S. Kėzytė, A. Lyberis, J. Paulauskas, K. Ulvydas, V. Vitkauskas, K. Vosylytė.

Apie kn.: Gaivenis K. Lituanistikos pasididžiavimas // Pergalė. – 1982, Nr. 6, p. 175–177.

 

Į viršų

 

T. 13: Slėsna – stovi / vyr. red. K. Ulvydas; red. kolegija: A. Balašaitis, S. Kėzytė, A. Lyberis, J. Paulauskas, K. Ulvydas, V. Vitkauskas, K. Vosylytė. – V.: Mokslas, 1984. – 1067 p.

Sudaryt.: I. Ermanytė, G. Čepaitienė, M. Norkaitienė, K. Pakalka, A. Pribušauskaitė, Z. Šimėnaitė, T. Valiuvienė, R. Varanavičienė, A. Vilutytė, K. Vosylytė.

Red.: A. Balašaitis, S. Kėzytė, A. Lyberis, J. Paulauskas, K. Ulvydas, V. Vitkauskas,  K. Vosylytė.

Apie kn.: Balašaitis A. Didžiojo žodyno tryliktasis // Gimtasis kraštas. – 1984, liep. 19, p. 8.

 

Į viršų

 

T. 14: Su–šliuožti / vyr. red. K. Ulvydas; red. kolegija: A. Balašaitis, S. Kėzytė, A. Lyberis, J. Paulauskas, K. Ulvydas, V. Vitkauskas, K. Vosylytė. – V.: Mokslas, 1986. – 1100 p.

Tekstą rašė: I Ermanytė, J. Klimavičius, G. Naktinienė, M. Norkaitienė, K. Pakalka, D. Rimantaitė, Z. Šimėnaitė, O. Kažukauskaitė, R. Petrokienė, A. Pribušauskaitė, N. Sisaitė, T. Valiuvienė, A. Vilutytė.

Red.: A. Balašaitis, S. Kėzytė, A. Lyberis, J. Paulauskas, K. Ulvydas, V. Vitkauskas, K. Vosylytė.

Apie kn.: Balašaitis A. Didžiojo žodyno XIV tomas // Gimtasis kraštas. – 1987,          bal. 30 / geg. 6. p. 8.

Klimas A. Naujas „Lietuvių kalbos žodyno“ tomas // Draugas (Chicago). –1988, bal. 9.

Zabarskaitė J. Rieškučiomis iš žodžių aruodo // Komjaunimo tiesa. – 1987, vas. 20. – Tas pats laikr. rusų k.

  

Į viršų

 

T. 15: Šliup – telžti / vyr. red. K. Ulvydas; red. kolegija: S. Kėzytė, J. Paulauskas, K. Ulvydas, V. Vitkauskas, K. Vosylytė, – V.: Mokslas, 1991. – XX, 1187 p.

Tekstą rašė: Z. Babickienė, K. Eigminas, I. Ermanytė, O. Kažukauskaitė, J.  Klimavičius, G. Naktinienė, M. Norkaitienė, K. Pakalka, D. Rimantaitė, Z. Šimėnaitė, A. Vilutytė.

Red.: S. Kėzytė, J. Paulauskas, K. Ulvydas, A. Valeckienė, V. Vitkauskas, K. Vosylytė.

Apie kn.: Klimas A. Didysis lietuvių tautos turtas. – Iliustr. // Draugas (Chicago). – 1993, birž. 12.

Klimas A. [Recenzija] // Lituanus. – Chicago, 1994, vol. 40, nr. 1, p. 65–67.

Klimas A. Seniai lauktas didelis svečias // Pasaulio lietuvis (Chicago). –1993, Nr. 6/7, p. 31.

Martinaitis M. Mūsų kalbinis epas // Literatūra ir menas. – 1993, spal. 2, p. 2.

Masilionis J. Atkeliavo „Lietuvių k. žodyno“ XV tomas // Draugas (Chicago). –1993, kovo 10.

Urnėžiūtė R. [Recenzija] // Gimtoji kalba. – 1994, Nr. 4/5, p. 31–32.

Vitkauskas V. Didžiojo žodyno XV tomas // Gimtoji kalba. – 1993, Nr. 6, p. 13–15.

Vitkauskas V. Gaivinanti versmė // Respublika. – 1992, gruod. 11, p. 9.

Zabarskaitė J. Kalbos terapija? // Metai. – 1993, Nr.3, p. 137–141.

  

Į viršų

 

T. 16: Tema–tulė / vyr. red. K. Ulvydas; red. kolegija: J. Paulauskas, K. Ulvydas, V. Vitkauskas, K. Vosylytė. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. – XX, 1087 p.

Tekstą tašė: Z. Babickienė, K. Eigminas, I. Ermanytė, O. Kažukauskaitė, M. Norkaitienė, K. Pakalka, R. Petrokienė, G. Smalinskienė, Z. Šimėnaitė, A. Vilutytė, J. Zabarskaitė.

Red.: S. Kėzytė, J. Paulauskas, R. Petrokienė, D. Rimantaitė, K. Ulvydas, V. Vitkauskas, K. Vosylytė.

Apie kn.: Daškus M. Pasirodė „Lietuvių kalbos žodyno“ XVI tomas // Lietuvos aidas. – 1995, kov. 10, p. 14.

Klimas A. Vėl naujas lietuvių kalbos turtų aruodas. – Iliustr. // Draugas (Chicago). – 1995, lapkr. 4.

Klimas A. Lietuvių kalbos žodyno XVI–asis tomas // Pasaulio lietuvis (Chicago). – 1995, Nr. 12, p. 39.

 

Į viršų

 

T. 17: Tūlė – valgus / vyr red. V. Vitkauskas; red. kolegija: I. Ermanytė, G. Naktinienė, J. Paulauskas, Z. Šimėnaitė, V. Vitkauskas, – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. – 1079 p.

Tekstą rašė: Z. Babickienė, M. Daškus, K. Eigminas, I. Ermanytė, O. Kažukauskaitė, R. Mikulskas, G. Naktinienė, K. Pakalka, R. Petrokienė, D. Liutkevičienė, V. Sakalauskienė, Z. Šimėnaitė, A. Vilutytė, R. Vitkauskas.

Red. I. Ermanytė, G. Naktinienė, J. Paulauskas, Z. Šimėnaitė, V. Vitkauskas.

Apie kn.: Bačytė E. Tarsi visi lietuviai sueina ą vieną krūvą... : Pristatytas Lietuvių kalbos žodyno septynioliktasis tomas // Diena. – 1996, lapkr. 30.

Išėjo dar vienas ilgiausiai leidžiamos knygų serijos tomas (ELTA) // Lietuvos aidas. – 1996, lapkr. 29, p. 22.

Klimas A. Brangiausias lietuvių kalbos turtas: lietuvių kalbos žodynas // Pasaulio lietuvis (Chicago). –1997, Nr. 8/9, p. 47.

Klimas A. Vėl pripiltas naujas lietuvių kalbos turtų aruodas: Lietuvių kalbos žodynas XVII. – Iliustr. // Draugas (Chicago). – 1997, liep. 26.

Šimėnaitė Z. Žodyno sutiktuvės. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 1996, gruod. 14, p. 14.

Šimėnaitė Z. Žodžiai, žodynas, žodynininkai. // Gimtoji kalba. – 1997, Nr. 5, p. 4–7.

Schmalstieg W. R. [Book reviews] // Lituanus. – Chicago, 1997, Nr. 2, p. 76–79.

Vitkauskas V. XVII žodyno tomas jau žmonėse. – Iliustr. // Gimtasis žodis. – 1997, Nr. 3, p. 42–44.

Žemaitytė A. XVII lietuvių tautos istorijos tomas // Respublika. – 1996, lapkr. 29.

 

Į viršų

 

T. 18: Vali – vėsus / vyr. red. V. Vitkauskas; red. kolegija: J. Paulauskas, R. Petrokienė, D. Svetikienė, V. Vitkauskas. – V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. – XXII, 984 p.

Tekstą rašė: I. Andriukaitienė, Z. Babickienė, D. Barkauskaitė, M. Daškus, I. Ermanytė, K. Eigminas, R. Grušnienė, S. Janušonienė, L. Kairienė, O. Kažukauskaitė, R. Mikulskas, G. Naktinienė, K. Pakalka, E. Pranskūnienė, L. Puzinienė, G. Smalinskienė, D. Svetikienė, Z. Šimėnaitė, A. Vilutytė.

Red.: I. Ermanytė, G. Naktinienė, J. Paulauskas, R. Petrokienė, D. Svetikienė,

Z. Šimėnaitė, V. Vitkauskas, K. Vosylytė.

Apie kn.: Klimas A. Džiaukimės: išėjo jau ir aštuonioliktas „Lietuvių kalbos žodyno“ tomas. – Iliustr. // Draugas (Chicago). – 1998, vas. 28.

Klimas A. Sulaukėme ir XVIII-ojo LKŽ tomo! // Pasaulio lietuvis (Chicago). – 1997, Nr. 12, p. 27–28.

Vitkauskas V. Vėl naujas „Lietuvių kalbos žodyno“ tomas // Gimtasis žodis. – 1997, Nr. 11, p. 42–45.

Zemlickas G. Knygos skrodžiančios amžius (1): Paminklas lietuvių kalbai. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 1998, bal. 23, p. 2.

 

Į viršų

 

T. 19: Veša–zvumterėti / vyr. red. V. Vitkauskas; red. kolegija: I. Ermanytė, G. Naktinienė, J. Paulauskas, R. Petrokienė, V. Vitkauskas.–V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999. – XXII, 1120 p.

Tekstą rašė: D. Barkauskaitė, A. Dambrauskas, M. Daškus, K. Eigminas, R. Grušnienė, S. Janušonienė, O. Kažukauskaitė, V. Kuprevičius, D. Liutkevičienė, R. Mikulskas, K. Pakalka, L. Puzinienė, R. Rakuižienė, V. Sakalauskienė, A. Vilutytė, R. Vitkauskas.

Red.: I. Ermanytė, G. Naktinienė, J. Paulauskas, R. Petrokienė, D. Svetikienė, Z. Šimėnaitė, V. Vitkauskas.

Apie kn.: Genelytė A. Dar vienas „Lietuvių kalbos žodyno tomas“. – Iliustr. // Gimtasis žodis, 2000, Nr. 2, p. 39–41.

Klimas A. Milžiniško darbo pabaiga–ne už kalnų. – Iliustr. // Draugas (Chicago).– 1999, liep. 17.

Sabaliauskas A. Beliko tik vienas tomas! // Mokslas ir gyvenimas. – 1999, Nr. 7/8, p. 44–45.

Vitkauskas V. Naujas „Lietuvių kalbos žodyno“ tomas // Lietuvos aidas. – 1999, liep. 9.

 

Į viršų

 

T. 20: Ž / vyr. red. V. Vitkauskas; red. kolegija: I. Ermanytė, O. Kažukauskaitė, J. Paulauskas, R. Petrokienė, V. Vitkauskas. – V.: Lietuvių kalbos institutas, 2002. – XXII, 1158 p.

Tekstą rašė: M. Daškus, K. Eigminas, S. Janušonienė, A. Judeikienė, A. Kaluinienė, O. Kažukauskaitė, D. Liutkevičienė, R. Mikulskas, K. Pakalka, L. Puzinienė, V. Ragaišienė, A. Rubinas, R. Rukuižienė, V. Sakalauskienė, V. Sereikaitė, J. Urbanavičienė, A. Vilutytė, J. Zabarskaitė.

Red.: I. Ermanytė, O. Kažukauskaitė, J. Paulauskas, R. Petrokienė, Z. Šimėnaitė, A. Vilutytė, V. Vitkauskas.

 

Į viršų

 

Apie „Lietuvių kalbos žodyno“ pabaigtuves

 

Aliulis V. LKŽ – augantis paminklas // Naujasis židinys – Aidai. – 2002, Nr. 6, p. 294–296.

Aliulis V. Rytų ir Pietų Lietuvos žodeliai // Dvidešimt „Lietuvių kalbos žodyno“ tomų. – V., 2002, p. 39–42.

Balode L. Lietuvių kalbos žodyno pabaigtuvės – tai ir latvių žodynininkų šventė / kalbėjosi G. Zemlickas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2002, liep. 4–17, p. 4–5.

Baltrušaitytė R. Pagauti žodą už uodegos. – Iliustr.: [apie elektroniną „Lietuvių kalbos žodyną“] // Veidas. – 2002, Nr. 25, p. 42–43.

Čepulytė J. Lietuvių kalbos Biblija. – Iliustr. // Donelaičio žemė. – 2002, liep. – rugpj., p. 3.

Daujotytė V. Pamatinis kultūros tekstas // Dvidešimt „Lietuvių kalbos žodyno“ tomų. – V., 2002, p. 34–38.

Didžiajam Lietuvių kalbos žodynui – 100 metų. – iliustr. // Seimo kronika: specialus Nr. 22 (228). – 2002, liep. 29, p. 1409–1423.

Didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ pabaigtuvės. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2002, birž. 14. – Parašas: K. P.

Dini P. U. „Lietuvių kalbos žodynas“ – žvilgsnis iš šalies // Dvidešimt „Lietuvių kalbos žodyno“ tomų. – V., 2002, p. 27–33; tas pats: Kultūros barai. – Iliustr. – 2002, Nr. 7, p. 25–27.

Drotvinas V. Pabaigtuvių vainikas „Lietuvių kalbos žodynui“. – Iliustr. // Gimtasis žodis. – 2002, 7, p. 2–6.

Dvidešimt „Lietuvių kalbos žodyno“ tomų / sudarė J. Zabarskaitė, Z. Šimėnaitė. V., 2002, 48 p.: iliustr.

Jauniškis V. 20 tomų vaistų nuo tautinio komplekso / pokalbis su G. Subačiumi // Kauno diena. – 2002, birž. 15.

Kažukauskaitė O. Le grand dictionnaire d'une petite nation, une histoire de cent ans // Cahiers lituaniens. – Strasbourg, 2002, Nr. 3, p. 29–33.

Kļaviòš P. Lietuvju valodas vārdnica (I–XX sējums) // Brīvā Latvija (Rīga). – 2002, 27 jūlijs – 2 augusts.

Klimavičius J. Šimtas metų. Nuo pirmojo lapelio lig paskutinio lapo // Dvidešimt „Lietuvių kalbos žodyno“ tomų. – V., 2002, p. 15–20.

Kuprevičius V. Veidu ą esminą tautos tekstą. – Iliustr. // Dienovidis. – 2002, birž. 6, p. 62–63.

„Lietuvių kalbos žodynas“ baigė šimto metų kelią // XXI amžius.– 2002, birž. 5, p. 8. – Priedas „XXI amžiaus horizontai“.

Martinaitis M. Žodžiai apie Žodyną // Gimtoji kalba. – 2002, 6, p. 3.

Murauskaitė A. Rengiant žodyną teko patirti ir panieką, ir laimę / pokalbis su V. Vitkausku. – Portr. // Respublika. – 2002, birž. 14, p. 19. – Priedas „Gyvenimas“.

Murauskaitė A. Žodyno šimtmečio kelias užbaigtas / pokalbis su G. Subačiumi. – Iliustr. // Respublika. – 2002, vas. 16.

Naujokaitis A. Lietuvių kalbos aruodas / pokalbis su V. Vitkausku. – Portr. // Draugas (Chicago). – 2002, birž.

 

Naujokaitis A. Lietuvių kalbos rūmas // Literatūra ir menas. – 2002, birž. 14.

Prezidentūroje pristatytas „Didysis lietuvių kalbos žodynas“. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2002, birž. 7.

Šimėnaitė Z. Filmas apie žodžius, Žodyną ir kalbą. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2002, rugp. 30.

Šlepikas A. Mūsų žodyno šimtmetis / pokalbis su G. Subačiumi ir J. Zabarskaite. – Iliustr. // Literatūra ir menas. – 2002, birž. 7, p. 1, 2, 10.

Vitkauskas V. Didysis akademinis mūsų Žodynas. // Dvidešimt „Lietuvių kalbos žodyno“ tomų. – V., 2002, p. 8–14.

Vitkauskas V. Žodynas tautai. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2002, Nr. 9, p. 6–7.

Zemlickas G. Jau šviečia pastatytas  kalbos rūmas. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2002 birž. 20, rugs. 5.

Топоров В. Н. К выходу в свет большого „Словаря литовского языка“ // Балто-слaвянские исследования, XVI. – Москва, 2004, с. 408–415; tas pats lietuvių k.: Didžiajam „Lietuvių kalbos žodynui išėjus / vertė D. Sabromienė, redagavo G. Naktinienė. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2004, rugs. 23–spal.6, p. 2, 7.

 

Į viršų

 Publikacijos apie LKŽe ir kuriamą leksikos duomenų bazę:

 Gertrūda Naktinienė, Valentinas Černiauskas. Leksikografinės duomenų bazės kūrimas: patirtis ir perspektyvos. – Tarmės: tekstų ir žodynų rengimo problemos. Tarptautinio mokslinio seminaro, skirto Antanės Kučinskaitės 85-mečiui, medžiaga. Šiauliai, 2000 m. balandžio 28 d., p. 66–77.

 

Gertrūda Naktinienė and Jolanta Zabarskaitė. On the Linguistic Databases of the Institute of the Lithuanian Language. –  The First Baltic Conference „Human Language Technologies: The Baltic Perspective“, Riga, April 21–22, 2004, pp. 187–190.

 

G. Naktiniene, R. Šepetyte, J. Zabarskaite. Sovremennost' i perspektyvy  „Slovaria litovskogo jazyka. – Istoričeskij put' litovskoj pis'mennosti. Meždunarodnaja naučnaja konferencija, posviaščionnaja 100-letiju otmeny zapreta litovskoj pečati. 4–6 nojabria, Moskva, 2004, s. 47–51.

 

Audronė Stanislovaitienė, Vytautas Liudkevičius. Didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“ išleistų tomų tekstų perkėlimo į skaitmeninę terpę problemos. – Tarmės: tekstų ir žodynų rengimo problemos. Tarptautinio mokslinio seminaro, skirto Antanės Kučinskaitės 85-mečiui, medžiaga. Šiauliai, 2000 m. balandžio 28 d., p. 87–94.

 

Jolanta Zabarskaitė. Lituanistikos sklaida ir perspektyvos. – Gimtoji kalba 3, 2004, p. 3–6.

 

Jolanta Zabarskaitė, Gertrūda Naktinienė. Didysis lietuvių kalbos žodynas ir nacionalinė kalbos duomenų bazė. – Lituanistika šiuolaikiniame pasaulyje, Nr.7-8, 2004, p. 287–300.

 

Vytautas Zinkevičius. Creating the Electronic Version of the Dictionary of Lithuanian. – The First Baltic Conference „Human Language Technologies: The Baltic Perspective“, Riga, April 21–22, 2004, pp. 170–173.

 

Į viršų

© 2011–2013 Lietuvių kalbos institutas | | Licencija MetaShare commons BY NC