Lietuvių kalbos žodynas

Šaltiniai

I. Žodynai

   1. Dvikalbiai ir pan.
   2. Terminų
   3. Tarmių
   4. Kiti (bendrieji)

II. Raštai

   1. Mokslo raštai
      1. 1. Kalbos mokslų
      1. 2. Kitų mokslo sričių
      1. 3. Gramatikos
      1. 4. Enciklopedijos
   2. Rašytojų raštai
   3. Religiniai raštai
      3. 1. Šventasis Raštas
      3. 1. 1. Šventojo Rašto tekstų pavadinimai
      3. 2. Kiti religiniai raštai
   4. Įvairūs raštai ir vertimai
   5. Periodiniai leidiniai
      5. 1. Žurnalai
      5. 2. Laikraščiai

III. Tautosaka

IV Tarmės
   1. Tarmių tyrinėjimai, aprašai
   2. Žodžių užrašymo vietos

© 2011–2013 Lietuvių kalbos institutas | | Licencija MetaShare commons BY NC