Lietuvių kalbos žodynas

Žodynininkai

 

Zofija Babickienė

Antanas Balašaitis

Juozas Balčikonis

Kazimieras Būga

Marius Daškus

Albertas Dilys

Kazimieras Eigminas

Irena Ermanytė

Napalys Grigas

Sigita Janušonienė

Zuzana Jonikaitė

Ona Kažukauskaitė

Sofija Kėzytė

Jonas Klimavičius

Jonas Kruopas

Henrikas Kubilius

Antanė Kučinskaitė

Irena Latvytė

Danutė Liutkevičienė

Antanas Lyberis

Domininkas Lukšys

Elzė Mikalauskaitė

Jonas Mikeliūnas

Rolandas Mikulskas

Gertrūda Naktinienė

Milda Norkaitienė

Kazys Pakalka

Jonas Paulauskas

Albina Pribušauskaitė

Lijana Puzinienė

Dovilė Rimantaitė-Svetikienė

Regina Rukuižienė

Vilija Sakalauskienė

Juozas Senkus

Vytautas Sirtautas

Gražina Smalinskienė

Ritutė Šepetytė-Petrokienė

Zita Šimėnaitė

Birutė Tolutienė

Kazys Ulvydas

Zenonas Uoselis

Dominykas Urbas

Adelė Valeckienė

Teresė Valiuvienė

Angelė Vilutytė

Rimantas Vitkauskas

Vytautas Vitkauskas

Bronė Vosylytė

Klementina Vosylytė

Jolanta Zabarskaitė

 


© 2011–2013 Lietuvių kalbos institutas | | Licencija MetaShare commons BY NC